Adhaan voorafgaan met een koranvers

3818

Vraag:

Is het bevestigd in de biografie van de Boodschapper (vrede zij met hem) dat hij de Adhaan begon met het reciteren van het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, Allah geeft Barmhartigheid en Zijn Engelen smeken om vergeving voor de Profeet. O jullie die geloven, smeek om genade voor hem en spreek de vredewens over hem uit.” ?

(Soerat al-Ahzaab: 56)

Antwoord:

Dit is niet bevestigd in de biografie van de Profeet (vrede zij met hem), noch door één van de rechtgeleide kaliefen. Integendeel, het is juist een innovatie en het is door de Profeet (vrede zij met hem) bevestigd dat hij (vrede zij met hem) zei: “Wie iets toevoegt aan deze zaak van ons (de Islam)wat hiertoe niet behoort, het zal verworpen worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En bij Allah ligt al het succes. Moge Allah vrede en zegeningen uitspreiden over onze Profeet en zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, fatwa nr. 7926, vraag 1)