Alleen achter de rij bidden

5676
Vraag:
Als de voorste rij tijdens het gezamenlijke gebed nog niet compleet is, mag men dan achter deze rij beginnen met het gebed?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Wanneer men ervoor kiest om het gebed te beginnen achter een rij die niet compleet is, dan is zijn gebed waarschijnlijk niet correct. De Profeet (vrede zij met hem) heeft hier namelijk over gezegd: “Hij die alleen achter de rij bidt, heeft geen gebed.”
(Ahmad en Ibnoe Maadjah)
Komt een persoon daarentegen de moskee binnen, terwijl de voorste rij gevuld is, dan mag hij achter deze rij een nieuwe beginnen. In dit geval gelden de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):
“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”
(Soerat al-Baqarah: 286)
Sheikh Aboe Ishaaq al-Hoewayni
www.al-heweny.com