Betreden duivels ook moskeeën?

6891

Vraag:

Worden moskeeën betreden door de duivels?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Er zijn bewezen overleveringen in de Soennah die aangeven dat de duivels de moskeeën betreden, want zij gaan naar de gaten in de rijen. Evenzo fluisteren (Waswaas) zij in bij een persoon wanneer hij bidt, zodat hij wordt afgeleid en zijn concentratie verliest.

Aboe Daawoed en Ahmad hebben in een overlevering die Sahieh is verklaard door Sheikh al-Albaanie in al-Mishkaat, van Anas ibn Maalik overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Verstevig jullie rijen, en maak ze dichtbij elkaar en sta met jullie nekken in één lijn met elkaar, want bij Degene in Wiens Hand mijn ziel is, ik zie de duivels tussen jullie gaten in de rijen gaan alsof ze kleine lammetjes zijn.”

(Aboe Daawoed en Ahmad)

Moeslim heeft in zijn Sahieh van Aboel-cAlaa’ overgeleverd dat cOethmaan ibn Abiel-cAas naar de Profeet (vrede zij met hem) kwam en zei: “O Boodschapper van Allah, de Shaytaan (duivel) komt tussen mij en mijn gebed en recitatie, en brengt mij bij deze aan het twijfelen.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is een Shaytaan genaamd Khanzab. Als je hem bemerkt, zoek dan toevlucht bij Allah tegen hem en spuug drie keer aan jouw linker kant.” Hij (cOethmaan) zei: “Ik heb dit gedaan en Allah hield hem van me weg.”

(Moeslim)

Moeslim heeft ook overgeleverd dat Aboe Dardaa’ zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) stond op (om te bidden) en wij hoorden hem zeggen: “Ik zoek toevlucht bij Allah tegen jou.” Vervolgens zei hij drie keer: “Ik vervloek jou met de Vloek van Allah.” En hij strekte zijn handen uit alsof hij iets wou grijpen. Wanneer hij klaar was met het gebed, zeiden wij: “O Boodschapper van Allah, wij hoorden u iets tijdens het gebed zeggen wat wij u nooit eerder hebben horen zeggen, en wij zagen u uw handen uitstrekken.” Hij zei: “De vijand van Allah, Iblies, kwam met een fakkel van vuur om het in mijn gezicht te gooien.”

(Moeslim)

Al-Boekhaarie, Moeslim en anderen overleverden van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wanneer de oproep tot het gebed (Adhaan)wordt gegeven, rent de Shaytaan weg en laat een wind waarvan het geluid zo hard is dat hij de oproep niet hoort. Wanneer de oproep klaar is, komt hij terug. Maar wanneer de Iqaamah (laatste oproep voor het gebed) wordt gegeven loopt hij weer weg. En wanneer de Iqaamah is afgelopen, komt hij weer terug zodat hij bij een persoon kan influisteren en zegt: “Herinner je zus en zo, herinner je zus en zo,” (hij herinnert hem aan) zaken waar hij niet over zat te denken. (Dit doet hij) totdat de persoon verward raakt en niet weet hoeveel (Rakacaat) hij heeft gebeden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Deze overleveringen en anderen wijzen duidelijk aan dat de duivels de moskeeën betreden, maar wanneer de Adhaan (oproep tot het gebed) wordt gegeven rennen ze weg naar een plek waar ze de Adhaan niet kunnen horen. Vervolgens komen zij terug en leiden een persoon af van zijn gebed en recitatie.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com