Bidden in het donker

17163

Vraag:

Wat is de regelgeving over het bidden in het donker waar je geen hand voor ogen ziet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Indien aan de voorwaarden van het gebed is voldaan en de essentiële onderdelen en pilaren van het gebed vervuld zijn, dan is het gebed geldig. Licht is geen essentiële voorwaarde voor het gebed, noch is het een verplicht onderdeel ervan.

Maar wanneer de duisternis angst veroorzaakt, wat als gevolg heeft dat het de persoon in zo'n mate afleidt en hij niet de noodzakelijke geestelijke aanwezigheid en nederigheid (Khoeshoec) in het gebed kan opbrengen, dan is het voor hem Makroeh (afkeurenswaardig) om in het donker te bidden.

Sheikh cAbdoel-Kariem al-Khoedayr