Bidden in slaapkleding

17832

Vraag:

Wordt slaapkleding onrein (m.b.t. het bidden erin)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het basisprincipe met betrekking tot kleding is dat deze rein is, totdat onreinheid ermee in aanraking is gekomen. Is dat het geval, dan moet het worden gereinigd. Het slechts slapen in kleren, maakt het niet onrein. Het blijft rein, totdat zeker is dat het in aanraking is gekomen met onreinheid.

Sheikh ibn ul-cOethaymien zei: “Het basisprincipe met betrekking tot een persoon die kleding draagt, is dat hij rein blijft zolang niet zeker is dat er onreinheid op zijn lichaam of kleding is gekomen. Het basisprincipe wordt ondersteund door de woorden van de Profeet (vrede zij met hem) toen een man bij hem kwam klagen over iets dat hij voelde tijdens het gebed (hiermee verwees hij naar het laten van een wind). Hij (vrede zij met hem) zei: “Stop (jouw gebed) niet, totdat je een geluid hoort of iets ruikt.”

Als een persoon hierover niet zeker is, dan geldt het basisprincipe dat hij rein is. Hij zou kunnen denken dat zijn kleding vervuild is geraakt door een onreinheid. Echter, zolang hij niet zeker is geldt het basisprincipe dat hij rein blijft.”

(MadjmoecFataawa ibn ul-cOethaymien, boekdeel 11, blz. 107)

Verder is het toegestaan om in kleding te bidden waarin je hebt geslapen, zolang deze rein is en de cAwrah bedekt. Het is daarentegen wel beter om mooie kleding te dragen die geschikter is voor het gebed. Dit is gehoorzaamheid aan het Bevel van Allah in het vers (interpretatie van de betekenis):

“O kinderen van Adam, bedek je bij het verrichten van elk gebed met fraaie kleding…”

(Soerat al-cAraaf: 31)

Sheikh ibn ul-cOethaymien werd gevraagd naar het oordeel over het bidden in nachtkleding en hierin bijeenkomsten bij te wonen. Hij zei: “Er is niets mis met het bidden in nachtkleding als deze rein is. Of iemand er nu mee naar de moskee gaat of niet. Behalve als deze kleding negatieve aandacht trekt en de mensen in bijeenkomsten over hem zullen praten (vanwege deze kleding). Men dient alles wat kan leiden tot geroddel over hem, te vermijden.”

(MadjmoecFataawa ibn ul-cOethaymien, boekdeel 12, blz. 362)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com