Bidden op een stoel

13044

Vraag:

We zien vaak stoelen in de moskeeën die zijn klaargelegd voor mensen om tijdens de verplichte gebeden achter de imam, of om tijdens de Tarawieh-gebeden, op te bidden. Wat is het oordeel over het gebed van deze mensen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het staan is een essentieel onderdeel van het gebed. Als een persoon niet staat tijdens het gebed vanaf de eerste Takbier tot aan de Tasliem en hiervoor geen geldig excuus heeft, dan is zijn gebed ongeldig. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waak over de gebeden en (in het bijzonder) over het middelste gebed. En sta in gehoorzaamheid voor Allah.”

(Soerat al-Baqarah: 238)

De regel dat het staan een essentieel onderdeel is van het gebed geldt vooral voor de verplichte gebeden. Het is niet verplicht om te staan tijdens de vrijwillige gebeden, zitten daarin is namelijk toegestaan. Echter zal degene die dit gebed zittend verricht de helft van de beloning krijgen ten opzichte van degene die staat.

Het bewijs dat deze regel alleen van toepassing is op de verplichte gebeden, is de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Bid staand.”

(al-Boekhaarie)

De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om de vrijwillige gebeden (zittend) te bidden op een zadel, maar wanneer hij (vrede zij met hem) een verplicht gebed wilde verrichten, dan zou hij (vrede zij met hem) van zijn zadel afgaan.

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit deed hij (vrede zij met hem) zodat hij aan de essentiële voorwaarden van het gebed kon voldoen, namelijk het staan en het zich wenden richting de Qiblah.

Als iemand een vrijwillig gebed zittend verricht, terwijl hij in staat is om te staan, dan krijgt hij hiervoor de helft van de beloning ten opzichte van degene die staat. cAbdoellaah ibn cOmar verhaalde dat hij tegen de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Mij is verteld, o Boodschapper van Allah, dat u hebt gezegd dat het gebed van degene die zittend bidt gelijk is aan de helft van het gebed van degene die het gebed staand verricht, maar u bidt zittend.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat klopt, maar ik ben niet zoals één van jullie.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie zei over deze overlevering: “Deze overlevering moet als volgt begrepen worden: Als een vrijwillig gebed zittend wordt verricht terwijl men in staat is om te staan, dan zal dit de helft van de beloning opleveren ten opzichte van iemand die staand bidt. Maar als een persoon een vrijwillig gebed zittend verricht omdat hij niet in staat is om te staan, dan zal zijn beloning niet verminderd worden, en hij zal dezelfde beloning krijgen als degene die het gebed staand verricht.

Bij de verplichte gebeden geldt dat als een persoon zittend bidt terwijl hij kan staan, zijn gebed ongeldig is en hij zal daar geen beloning voor krijgen. Dit wordt in feite zelfs beschouwd als een zonde.”

(Sharh Moeslim, boekdeel 6, blz. 258)

We zeggen dus tegen degenen die op de stoelen zitten en niet staan tijdens de verplichte gebeden: het is niet toegestaan voor jou om te zitten op jouw stoel wanneer je in staat bent om te staan. Tenzij het zo moeilijk is voor jou en dit schade met zich meebrengt. Maar een lichte moeilijkheid is geen excuus.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com