Bidden voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd

33931

Vraag:

Is het toegestaan om het dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het plegen van zelfmoord is een grote zonde. Wie zich hieraan schuldig maakt worden ernstig gewaarschuwd. De persoon die zelfmoord pleegt, treedt echter niet buiten de Islam. De Soennah laat zien dat het (voor de gewone mens) toegestaan is om het dodengebed te verrichten voor iemand die zelfmoord heeft gepleegd, maar dat het voor de elite (zoals geleerden en vooraanstaande figuren) niet voorgeschreven is om dit gebed voor hem te verrichten. Dit als vorm van berisping en om anderen te ontmoedigen hetzelfde te doen.

Het is overgeleverd dat Djaabir ibn Samoerah heeft gezegd: “Een man die zichzelf had gedood met een brede, scherpe pijl werd naar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) gebracht, en hij (vrede zij met hem) verrichtte het dodengebed niet voor hem.”

(Moeslim)

Imam an-Nawawie heeft gezegd: “De geleerden zeiden: “Deze overlevering moet worden opgevat als een afschrikmiddel voor zelfdoding, net zoals hij (vrede zij met hem) het dodengebed niet verrichtte voor iemand die schulden had, maar de metgezellen wel beval het dodengebed voor de schuldenaar te verrichten. Dat was om anderen te ontmoedigen zichzelf in de schulden te werken, en dus niet omdat hij een Kaafir (ongelovige) was. Volgens Imam Maalik is het Makroeh (afkeurenswaardig) om het dodengebed te verrichten voor iemand die als bestraffing werd gestenigd en iemand die immoreel was, als uiting van afkeuring.”

(Sharh Moeslim, boekdeel 7, blz. 47)

Sheikh ul-Islaam ibnoe Taymiyah werd gevraagd over een man die een heilige beweerde te zijn. Hij zag een aantal mensen dat een slang wilde doden, waarna hij hen tegenhield. Vervolgens pakte hij de slang om iets wonderbaarlijks te doen, maar de slang beet hem en hij stierf. Is het toegestaan om het dodengebed voor hem te verrichten of niet?

Hij antwoordde: “Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De geleerden en mensen die religieus toegewijd zijn dienen niet voor deze man en anderen zoals hem te bidden, maar de gewone mensen kunnen voor hem bidden. Net zoals de Profeet (vrede zij met hem) afzag van het verrichten van het dodengebed voor een man die zelfmoord had gepleegd en voor iemand die gestolen had van de oorlogsbuit. Desondanks zei hij (vrede zij met hem): “Bid voor jullie metgezel.”

Zij zeiden tegen Samoerah ibnoe Djoendoeb: “Jouw zoon heeft vannacht niet geslapen.” Hij zei: “Was het omdat hij teveel had gegeten?” Ze zeiden: “Ja.” Hij zei: “Indien hij was komen te overlijden, had ik niet voor hem gebeden.” Samoerah legde hiermee uit dat als hij stierf vanwege het teveel eten, dat hij het dodengebed dan niet voor hem zou verrichten omdat hij zichzelf zou hebben gedood door teveel te eten.

Het is beter voor de geleerden en de mensen die religieus toegewijd zijn om zich te onthouden van het verrichten van het dodengebed voor zo'n man. Ook voor de man die anderen ervan weerhield de slang te doden, en deze in zijn hand hield totdat het hem doodde. Hiermee doodde hij namelijk zichzelf.”

(al-Fataawa al-Koebra, boekdeel 3, blz. 20-21)

Ook zei Sheikh Ibnoe Taymiyah: “Als een persoon zich onthoudt van het bidden voor één van hen (d.w.z. degene die stal van de oorlogsbuit, degene die zichzelf doodde en de schuldenaar) als afschrikking voor anderen om hetzelfde te doen, dan is dat goed. Maar als hij in het openbaar afziet van het bidden voor hem maar heimelijk smeekbede voor hem verricht, dan zal hij daarmee twee uitersten bereiken. En dat is beter dan het achterwege laten van één daarvan.”

(al-Ikhtiyaaraat ul-cIlmiyyah, blz. 52)

Sheikh cAbdoel-cAziez ibnoe cAbdillaah ibn Baaz werd gevraagd: “Kan het dodengebed verricht worden voor iemand die zichzelf doodt?”

Hij antwoordde: “Een deel van de moslims moet voor hem bidden net zoals voor elke andere zondaar, omdat hij volgens Ahl us-Soennah nog steeds een moslim is.”

(Madjmoec ul-Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 13, blz. 162)

Ook werd Sheikh Ibn Baaz gevraagd: “Dient iemand die zelfmoord heeft gepleegd gewassen te worden, en dient het dodengebed voor hem te worden verricht?”

Hij antwoordde: “Degene die zichzelf heeft gedood moet gewassen worden en ook het dodengebed dient voor hem te worden verricht. Bovendien moet hij begraven worden met de moslims, omdat hij een zondaar en geen Kaafir (ongelovige) is. Zelfdoding is een zonde, het is geen Koefr (ongeloof).

Als een persoon zichzelf doodt – Allah verhoede – dan moet hij gewassen en gewikkeld worden (in een doodskleed), en het dodengebed dient voor hem verricht te worden. Maar de leider en belangrijke figuren moeten afzien van het verrichten van het dodengebed voor hem. Dit als blijk van afkeuring, zodat niemand de indruk krijgt dat zijn daad wordt goedgekeurd. Indien de kalief, leider, rechters, gouverneur, burgemeester, enzovoorts het dodengebed niet voor hem verrichten als blijk van afkeuring en bevestiging dat deze daad verkeerd was, dan is dat een goede zaak. Maar een aantal van de gelovigen moet het gebed wel voor hem verrichten.”

(Madjmoec ul-Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 13 blz. 122 Fataawa Islaamiyyah, boekdeel 2, blz. 62)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com