Concentratieverlies tijdens het gebed

11903
Vraag:
Wat is de regelgeving omtrent vergeetachtigheid (Sahw) in het gebed wanneer jouw gedachte ronddwaalt zonder dat je dit wil?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Wanneer de tijd voor het gebed aanvangt, dan dient degene die bidt alle wereldse zaken te vergeten. Zo kan hij zich maximaal concentreren op het aanbidden van Zijn Heer. Als hij zich reinigt en staat om te bidden, dan staat hij nederig (in het gebed) en reciteert hij het Boek van zijn Heer of luistert ernaar. Hij overpeinst de betekenis ervan en die van de Adhkaar (lofuitingen) die hij in zijn gebed reciteert.
Hij moet niet toegeven aan de Shaytaan en zijn vleierige influisteringen. Wanneer de duivel hem probeert af te leiden, dan concentreert hij zich nog meer in het gebed en zoekt hij toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan.
Er is overgeleverd van Aboel-cAlaa’ ibn as-Shoekhayr dat cOethmaan heeft gezegd: “O Boodschapper van Allah, de Shaytaan komt tussen mij en mijn gebed en recitatie, en brengt mij bij deze aan het twijfelen.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Dat is een Shaytaan genaamd Khanzab. Als je hem bemerkt, zoek dan toevlucht bij Allah tegen hem en spuug drie keer aan jouw linker kant.” Hij (cOethmaan) zei: “Ik heb dit gedaan en Allah hield hem weg van me.”
(Moeslim)
En vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.
(Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth al-cIlmiyyah wal-Iftaa’, boekdeel 7, blz. 40)