De lippen bewegen bij recitatie in gebed

12233

Vraag:

Is het verplicht om de lippen te bewegen in het gebed bij het smeken of reciteren? Of is het voldoende om gewoon te reciteren zonder de lippen te bewegen?

Antwoord:

Het is verplicht om de lippen te bewegen tijdens het reciteren van de Koran in het gebed en ook bij het opzeggen van de verplichte smeekbeden. Zoals de Takbier (het zeggen van Allahoe Akbar), de Tasmiec (het zeggen van Samic Allaahoe liman hamidah), de Tahmied (het zeggen van al-Hamdoelillaah) en de Tashahhoed. Dit is omdat het niet als spraak wordt beschouwd, tenzij het verbaal wordt uitgesproken. En dus is er ook geen sprake van verbale uitspraak, behalve door het bewegen van de lippen en de tong. De metgezellen wisten dat de Profeet (vrede zij met hem) aan het reciteren was door de beweging van zijn baard.

De geleerden verschillen echter van mening of het verplicht is om onszelf te horen of dat het voldoende is om de woorden gewoon mondeling uit te spreken (zonder enig geluid te maken). Onder hen zijn er die het volgende zeggen: “Het is vereist om onszelf te horen. Dat wil zeggen dat er geluid uit zijn mond komt (en hij beweegt zijn lippen).” En anderen zeggen dat het voldoende is dat hij de woorden mondeling uitspreekt (zonder enig geluid te maken). En dit is het juiste oordeel.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Liqaa’aat ul-baab il-Maftoeh, boekdeel 20, blz. 12)