De verplichting tot het bidden in de moskee

18529

Vraag:

Is er een uitspraak betreffende de afstand tussen iemands huis en de moskee?

Antwoord:

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien heeft als volgt op deze vraag geantwoord: “Er is geen specifieke afstand gedefinieerd in de Shariecah. Het hangt echter af van de (plaatselijke) gewoonten of van de afstand waarbinnen de Adhaan (oproep tot het gebed) te horen is zonder microfoon.”

(As’ilatul-Baab il-Maftoeh, vraag 700)

Sheikh Bin Baaz heeft gezegd: “Degene die de Adhaan kan horen, verricht met een normale stem en zonder geluidsversterking, is verplicht hieraan gehoor te geven. Hij moet het gezamenlijke gebed in de moskee verrichten waarin de Adhaan werd verricht.

Maar degenen die ver van de moskee wonenen de Adhaan niet kunnen horen, behalve met geluidsversterking, zij hoeven niet naar de moskee te komen. Zij en degenen die zich met hen bevinden kunnen het gebed gezamenlijk verrichten. Maar als zij toch de moeite nemen om het gezamenlijke gebed bij te wonen in de moskee (waarvan zij de Adhaan alleen kunnen horen middels geluidsversterking), dan zullen zij hiervoor een grotere beloning ontvangen.”

(Madjmoec ul-Fatawaa, Bin Baaz, boekdeel12, blz. 58)