Deugden van het vrijdagmiddag gebed

17120
Vraag:
Ik zou graag enkele bewijzen willen hebben die duiden op de deugdzaamheden van het vrijdaggebed.
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Er zijn vele overleveringen afkomstig van de Profeet (vrede zij met hem) die duiden op de voortreffelijkheid van het vrijdaggebed. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
1. Het kwijtschelden van zonden
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De vijf dagelijkse gebeden en het ene vrijdaggebed en de volgende, gelden als een kwijtschelding voor de gepleegde zonden (tussen hen), zolang dit geen grote zonden betreft.”
(Moeslim)
Het is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de grote wassing verricht en naar het vrijdaggebed komt, het aantal gebeden verricht die Allah voor hem bepaalt, aandachtig luistert naar de vrijdagpreek tot deze voorbij is, dan het gebed (met de imam) verricht; (zijn zonden) tussen het ene vrijdaggebed en het andere en drie dagen erna zullen vergeven worden.”
(Moeslim)
Imam an-Nawawi heeft gezegd: “De geleerden hebben gezegd dat hetgeen met de vergeving tussen twee vrijdaggebeden en drie dagen erna bedoeld wordt dat de goede daden een tien keer grotere beloning met zich mee brengen. Hij zal dus beloond worden met tien hasanaat voor elk van de goede daden die hij op vrijdag verricht. Sommige van onze metgezellen hebben gezegd: ,,Met ‘hetgeen tussen de twee vrijdaggebeden plaatsvindt’ wordt bedoeld het vrijdaggebed en de preek tot dezelfde tijd de vrijdag erna, zodat het zeven dagen zijn, niet meer en niet minder, dan worden drie dagen toegevoegd om de tien te completeren.”
2. Het vroeg komen naar het vrijdaggebed
Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de grote wassing op vrijdag verricht op dezelfde manier als bij Djanaabah (de gesteldheid waarin men verkeert na gemeenschap of een orgasme), dan naar het gebed gaat (in het eerste uur, dus vroeg) op vrijdag, het is alsof hij een kameel heeft geofferd. Wie het tweede uur gaat, het is alsof hij een koe heeft geofferd. Wie het derde uur gaat, het is alsof hij een schaap heeft geofferd. Wie het vierde uur gaat, het is alsof hij een kip heeft geofferd. Wie het vijfde uur gaat, het is alsof hij een ei heeft geofferd. Als de imam komt, komen de Engelen om te luisteren naar de preek.”
3. Als een persoon naar het vrijdaggebed loopt, ontvangt hij voor elke stap de beloning voor het vasten en het verrichten van het nachtgebed van een jaar.
Het is overgeleverd van Aws ibnoe Aws ath-Thaqafi (moge Allah weltevreden zijn met hem) dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie de grote wassing verricht op vrijdag en (zijn vrouw) aanspoort tot het verrichten van de grote wassing, vroeg vertrekt, dicht bij de imam komt, stil is en luistert; voor elke stap zal hij de beloning ontvangen voor het vasten en het verrichten van het vrijwillige nachtgebed gedurende een jaar.”
(at-Tirmidhi en authentiek bevonden door al-Albaani)
Ibn ul-Qayyim heeft in Zaad ul-Macaad (1/285) gezegd: “ ‘En (zijn vrouw) aanspoort tot het verrichten van de grote wassing’ wil zeggen: het hebben van gemeenschap met zijn vrouw. Dit is hoe het is uitgelegd door Wakiec.”
Al-Haafidh Ibnoe Hadjar zegt na het quoten van de overlevering betreffende de deugdzaamheden van het vrijdaggebed: “Hetgeen we hebben geciteerd, duidt op vergeving van de zonden van de ene vrijdag tot de andere vrijdag mits aan alle voorwaarden is voldaan zoals de grote wassing, zichzelf parfumeren, het dragen van mooie kleding, bedeesd en beschaafd lopen, niet over de mensen heenstappen, zich niet duwend tussen de mensen begeven, anderen niet schofferen, het verrichten van het vrijwillige gebed, aandachtig luisteren en het vermijden van zinloze praat.”
En Allah weet het het best.
www.islamqa.com