Een bekeerling die bidt zonder de Koran te kennen

8943

Vraag:

Een man bekeerde zich tot de Islam. Toen de gebedstijd echter aanbrak, kende hij geen enkel hoofdstuk uit de Koran. Hij had wat tijd nodig om de Koran te memoriseren. Is het toegestaan voor hem om in deze staat het gebed te verrichten of dient hij de Koran eerst te leren?

Antwoord:

Hij dient het gebed te verrichten met de moslims en de aanwezigen, al kent hij niets uit de Koran. Hij dient dus het gebed niet te verlaten.

Als het zich voordoet dat er geen mensen om hem heen zijn die het gebed verrichten, dan dient hij het gebed alsnog te verrichten in de staat waarin hij verkeert (namelijk het niet kennen van hoofdstukken uit de Koran). Hij dient dan met al-Adhkaar (de gedenkingen) het gebed te verrichten. Als hij een Koran in bezit heeft, dan kan hij hieruit lezen en anders dient hij Allah te lofprijzen (het zeggen van Alhamdoelillaah), Tahliel (het zeggen van: Laa ilaaha illAllah) en Takbier (het zeggen van Allahoe Akbar) uit te spreken en vervolgens de Roekoeʿ te verrichten.

Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan (Tape: Sharh ʿOemdat ul-Fiqh, 08-04-1434)