Een bekeerling en het inhalen van de Islamitische verplichtingen

13678

Vraag:

Een man bekeert op zijn veertigste tot de Islam. Dient hij nu alle niet verrichte gebeden in te halen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Een bekeerling hoeft de in zijn tijd van ongeloof gemiste aanbiddingen zoals, het gebed, het vasten en de Zakaat, niet in te halen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

"Zeg tot degenen die ongelovig zijn: ,,Als jullie ophouden, zullen jullie worden vergeven voor wat reeds voorbij is."

(soerat al-Anfaal: 38)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: "De Islam wist datgene uit wat vooraf is gegaan."

(Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft een bekeerling nooit opgedragen om de rituelen van de Islam, die de bekeerling ten tijde van zijn ongeloof niet heeft verricht, alsnog te verrichten. Dit oordeel valt ook onder de consensus van de geleerden.

Mawsoecaat Fataawa al-Moecaasierah, blz. 453

Permanente commissie voor het geven van Fatawaa