Een kind passeert voor mij tijdens mijn gebed

7574
Vraag:
Wat is het oordeel over een kind dat voor je langsloopt als je aan het bidden bent? Als je hem probeert tegen te houden dan blijft hij volhouden of blijft hij zitten op je hoofd of op de plek waar je neerknielt.
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
“Het is verplicht om hem tegen te houden. Er is hier namelijk in het Islamitische recht algemeen bewijs voor. Hieronder valt de volgende uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Als iemand van jullie bidt tegenover iets wat hem van de mensen afschermt en iemand wil ertussen komen, laat hem diegene tegenhouden. Als hij (degene die passeert) weigert, laat hem diegene bevechten. Want waarlijk, het is slechts de Shaytaan.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
Met ‘bevechten’ wordt in dit verband krachtig terugduwen bedoeld.”
(Madjmoec Fataawaa Ibn Baaz, boekdeel 29, blz. 327)
Blijft het kind er echter vaak tussenkomen en is het tegenhouden van het kind storend voor je, dan zou je het moeten laten en je niet inspannen om het tegen te houden.
“Ibn Battaal en anderen verhalen dat er een consensus was dat het niet is toegestaan om de plek (waar je bidt) te verlaten of om veel inspanning te verrichten om hem (de passant) weg te duwen. Doe je dat wel, dan heeft dit een groter effect op het bidden dan dat hij passeert.”
(Ibn Hadjar in ‘Fath ul-Baarie’)
En Allah weet beter.
islamqa.com