Fadjr gebed stil of hardop inhalen

4920

Vraag:

Als iemand het Fadjr gebed mist, dient hij (bij het inhalen van het gebed) dan stil of hardop te reciteren nadat de zon op is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hij kan hardop reciteren. Hier is niets op tegen. Hierdoor haalt hij het in zoals Allah heeft voorgeschreven. Toen de Profeet (vrede zij met hem) het Fadjr gebed gemist had en het niet eerder verrichtte totdat de zon op was, verrichtte hij het zoals hij gewoon was het te verrichtten aan het begin van de dag nadat de dageraad was aangebroken. In andere woorden dient iemand het te verrichten zoals is voorgeschreven. Namelijk met twee gebedseenheden waarin hardop wordt gereciteerd. Ook dient hij het reguliere Soennan gebed dat ervoor komt te verrichten. Dit zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gedaan.

Sheikh ʿAbdoel-ʿAziez bin Baaz

(Fataawa Noer ʿAla ad-darb; boekdeel 2, blz. 735)