Gebed met deels foute intentie

6844

Vraag:

Een persoon is begonnen met het verrichten van het gebed en tijdens het gebed herinnert hij zich dat hij het cIshaa’ gebed nog niet verricht heeft en deze nog moet bidden. Hierna heeft hij, tijdens dit gebed, zijn intentie veranderd. Is dit gebed geldig?

Antwoord:

Dit is niet geldig omdat voor de geldigheid van een daad van aanbidding, de intentie aanwezig moet zijn voordat met de aanbidding wordt begonnen. Als de intentie pas halverwege het gebed wordt gevormd, betekent dit dat het deel dat verricht is vóórdat de nieuwe intentie is ingetreden, ongeldig is. De intentie voor het deel dat reeds verricht is, was niet juist. Dus maakt dit het verrichte gebed ongeldig.

En de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Voorwaar, de daden worden beoordeeld op basis van de intentie en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn intentie samenhangt.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Dus de vraagsteller moet het cIshaa’gebed inhalen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Majmoec ul-Fataawaa Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 12, blz. 443)