Gebed verbreken bij nood

19327

Vraag:

Ik ben een nieuwe moslima. Mijn familie is ongelovig en ik bid en vast zonder dat zij dit weten. Op een dag, terwijl ik het cIshaa’ gebed verrichtte, deed mijn zus plotseling de deur open. Ik was bang, maakte mijn gebed op dat moment niet af en liet haar binnen. Een paar uur later heb ik het cIshaa’ gebed nog een keer gedaan. Wat is de regelgeving hieromtrent en wat had ik moeten doen?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Allereerst willen we jou feliciteren met de zegening van de Islam. Wij vragen Allah om jou standvastig te maken en jou te helpen om je geloof te versterken. En wij vragen Hem om jouw familie, broers en zussen te leiden en dat jij de aanleiding bent van hun succes.

Ten tweede, als je bang bent om je geloof bekend te maken en vreest dat jou iets van schade kan overkomen door het te vertellen, dan is er niets op tegen om je gebed te verbreken. Ook geldt dit wanneer je de mensen nog niets wilt vertellen, totdat je meer geleerd hebt over de Islam en in staat bent om je familie hiernaar uit te nodigen. Er is ook niets mis met het stoppen van je gebed omdat je bang bent dat iemand jou ziet.

Het is een basisprincipe dat een moslim die begint met het verrichten van een verplicht gebed dit ook volledig afmaakt. Dit is verplicht voor hem. Het is Haraam (verboden) voor hem om dit gebed te stoppen, tenzij hij een geldig excuus heeft.

De geleerden hebben enkele excuses opgesomd die het jou toestaan om je gebed te stoppen. Hieronder vallen:

· Angst om aangevallen te worden door een vijand of een wild dier;

· Angst voor je bezit, zoals een persoon die aan het bidden is en door iemand wordt beroofd van zijn bezit. Of hij vreest dat zijn rijdier zal weglopen;

· Het stoppen van je gebed, omdat je iemand wilt redden van brand, verdrinking of het vrezen van het vallen van een blinde man in een put.

(Zie ook Radd ul-Moehtaar, boekdeel 1, blz. 654, al-Mabsoet, boekdeel 3, blz. 2 en Kasshaaf ul-Qinaac, boekdeel 1, blz. 380)

Als je vreest dat jou schade zal worden berokkend wanneer iemand van jouw familie jou ziet bidden en beseft dat jij moslim bent, dan treft jou geen blaam als je het gebed op dat moment afbreekt. Wanneer het gevaar is geweken kun je je gebed opnieuw beginnen. En dit is wat jij gedaan hebt.

Tot slot dien je ernaar te streven om de regelgevingen van de Islam te leren en het gezelschap van goede gelovige vrouwen op te zoeken die jou kunnen helpen om Allah gehoorzaam te zijn. Denk na over de beste manier om jouw familie uit te nodigen naar de Islam en streef hier ook naar. Want zij hebben het meeste recht van alle mensen op jouw goede behandeling en Dacwah.

Moge Allah ons en jou helpen om datgene te doen waar Hij van houdt en wat Hem behaagt.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com