Gebeden samenvoegen tijdens zwangerschap

15422

Vraag:

Is het voor een zwangere vrouw – gedurende de laatste maanden voor de bevalling – toegestaan om de gebeden samen te voegen en in te korten?

Antwoord:

Iedere moslim is verplicht om elk gebed op tijd te verrichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, het gebed is de gelovige op vastgestelde tijdstippen voorgeschreven.”

(Soerat an-Nisaa’: 103)

De Soennah duidt erop dat voor iemand die vanwege ziekte moeite heeft met het op tijd verrichten van het gebed het toegestaan is om deze samen te voegen. Dit is de mening van onder anderen de leerscholen van Imam Maalik en Imam Ahmad.

Imam an-Nawawi heeft gezegd: “Dit is een zeer sterke mening.”

(al-Madjmoec, boekdeel 4, blz. 263)

At-Thirmidhie heeft gezegd: “Sommige geleerden onder de Tabicien hebben het voor de zieke toegestaan om de gebeden samen te voegen. Dit was de mening van onder anderen Imam Ahmad en Imam Ishaaq.”

(Soenan at-Thirmidhie, boekdeel 1, blz. 259)

Wanneer de zwangere vrouw hinder ondervindt bij het op tijd verrichten van het gebed, dan mag zij ad-Dohr en al-cAsr, respectievelijk al-Maghrib en al-cIshaa’, samen te voegen. In dit geval wordt zij namelijk gerekend tot de zieken.

Wat betreft het inkorten van het gebed, dit is alleen toegestaan voor de reiziger. Wanneer een zwangere vrouw dus op reis is, mag zij samenvoegen en inkorten. Bevindt zij zich daarentegen in haar woonplaats, dan mag zij slechts samenvoegen.

Sheikh Ibn ul-cOethaymien heeft gezegd: “Wanneer er sprake is van last en hinder, dan is het toegestaan om de gebeden samen te voegen, ongeacht of men op reis is of niet. Voorbeelden hiervan zijn ziekte, regen, een stevige koude wind of iets dergelijks. Hetzelfde geldt voor een zwangere vrouw. Wanneer het haar te zwaar is om alle gebeden op tijd te verrichten, dan is het haar toegestaan om deze samen te voegen. Ditzelfde geldt ook voor een zoogvrouw. Als zij last ondervindt bij het op tijd verrichten van de gebeden, omdat haar kind elke keer op haar urineert of iets dergelijks, dan kan zij de gebeden samenvoegen.”

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 4, blz. 201)

Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah heeft gezegd: “Het inkorten van het gebed is enkel en alleen toegestaan gedurende het reizen. Het samenvoegen mag alleen gebeuren als hier behoefte aan is en met een geldig excuus. Wanneer men gedurende de reis, ook al is deze kort of lang, behoefte heeft om de gebeden samen te voegen, dan is dat hem gegeven. Ditzelfde geldt voor het samenvoegen bij regenval, ziekte en andere redenen. De gedachte hierachter is het wegnemen van last en hinder voor deze Oemmah.”

Islamqa.com