Haasten om een Rakcah te halen

5117

Vraag:

Is het toegestaan om je te haasten om de Rakcah (gebedseenheid) met de Imam te halen tijdens het gezamenlijke gebed?

Antwoord:

Als je de gebedsplaats binnentreedt en de Imam is aan het buigen (Roekoec), haast je dan niet en sluit je aan in het gebed, totdat je de eerste beschikbare rij hebt bereikt. Toen Aboe Bakrah dit deed zei de Profeet (vrede zij met hem) namelijk tegen hem: “Moge Allah jou in jouw ijverigheid verhogen (om de Rakcah te halen), maar herhaal dit (deze gehaaste handeling) niet.”

(Sahieh al-Boekhaarie)

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Madjmoecul-Fataawa war-Rasaa’il, boekdeel 13, fatwa nr. 359)