Hardop of zachtjes bidden?

35964

Vraag:

Is het toegestaan om het vrijwillige gebed na al-ʿIshaa’, thuis te bidden met een luide stem terwijl er niemand in mijn buurt is? En geldt dit dan ook voor andere vrijwillige gebeden, zoals het Witr-gebed en het nachtgebed in het algemeen?

Antwoord:

Er is overgeleverd dat ʿOmar (moge Allah tevreden zijn met hem) zijn stem verhief tijdens de recitatie in het gebed. En er is overgeleverd dat Aboe Bakr (moge Allah tevreden zijn met hem) het tegenovergestelde deed, namelijk met een zachte stem. Vervolgens werden de Woorden van Allah geopenbaard (interpretatie van de betekenis):

“En verricht jouw gebed niet luidop en niet zacht, maar zoek daarin een middenweg.”

(Soerat al-Israa’: 110)

Er is niets op tegen om met een hoorbare stem te reciteren, maar dit mag niet leiden tot een last voor anderen. Het dient dus tussen luid en zacht in te zijn.

Sheikh ʿAbdoel-Kariem al-Khoedayr