Herhalen van Soerat al-Faatihah in gebed

6880

Vraag:

Er is een zuster die Soerat al-Faatihah in haar gebed reciteert en vervolgens reciteert wat ze kan van de Koran. Maar soms als ze beseft dat ze geen Khoeshoec(d.w.z. concentratie of ootmoedigheid) had tijdens het reciteren van al-Faatihah, gaat ze terug en reciteert ze het opnieuw. Daarna reciteert ze wat ze kan van de Koran en vervolgt haar gebed. Is dit toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet voorgeschreven om de recitatie van al-Faatihah te herhalen in één gebedseenheid. Als het deze zuster niet lukt om Khoeshoecte hebben tijdens het reciteren van al-Faatihah en dit vervolgens beseft, dan dient ze te proberen om in de rest van het gebed Khoeshoecte hebben. Als zij dit doet, dan zal ze snel wennen aan het schenken van aandacht en aan het hebben van al-Khoeshoec(in het gebed), met de Wil van Allah.

Bij het herhalen van al-Faatihah vanwege deze reden kan er worden gevreesd dat dit leidt tot Waswaas (d.w.z. influisteringen van de Shaytaan). Ze zal (uit zichzelf) dan geen gebed kunnen verrichten, totdat ze al-Faathah meerdere malen heeft herhaald. Waswaas is een ziekte en een kwaad waar men voor moet oppassen.

In het boek al-Insaaf wordt er gezegd: “Het is afgeraden (Makroeh) om al-Faatihah te herhalen. Dit is onze mening, zoals het de mening is van een meerderheid van onze metgezellen. En het was zeker door velen van hen vermeld. Er wordt (ook) gezegd dat het het (gebed) ongeldig maakt.”

(al-Insaaf, boekdeel 2, blz. 99)

Sheikh ibn ul-cOethaymien (moge Allah hem genadig zijn) zei: “De woorden ‘herhalen van al-Faatihah’ betekent het twee keer of meer herhalen. De toelichting hiervoor is dat het niet van de Profeet (vrede zij met hem) is overgeleverd (dat hij dit deed). Als een persoon al-Faatihah herhaalt als een vorm van aanbidding, dan is dit zonder twijfel Makroeh (d.w.z. afgeraden). Want als dit goed was, had de Profeet (vrede zij met hem) het gedaan. Maar als een persoon al-Faatihah niet ter aanbidding herhaalt, maar omdat hij het niet op de voorgeschreven manier deed, dan lijkt het toegestaan. Een voorbeeld hiervan is het herhalen (van al-Faatihah) omdat per abuis zachtjes reciteerde, terwijl het voorgeschreven was om hardop te reciteren. Zoals het sommige Imaams overkomt die vergeten en al-Faatihah stil reciteren (in gevallen waarin het hardop moet worden gereciteerd). In deze situatie zeggen we dat er met het herhalen (van al-Faatihah) vanaf het begin niets op tegen is. Dit om zo de overgeslagen (verzen) die luid dienden te worden gereciteerd, in te halen.

Hetzelfde geldt als iemand het zonder Khoeshoecreciteerde en het wil herhalen zodat zijn hart bij de tweede recitatie meer aanwezig en geconcentreerd is. In dit geval heeft het herhalen een geldige reden; namelijk voor een aanwezig, geconcentreerd hart. Maar als er vrees is dat dit de deur naar Waswaas opent, moet men dit niet doen. Want voor sommige mensen als zij deze deur openen, zullen zij met veel Waswaas worden geconfronteerd. Als hij onachtzaam is in één vers, herhaalt hij het. Als hij dan onachtzaam is bij het herhalen, herhaalt hij het voor een tweede keer, derde keer en vierde keer en ga zo verder. En dan zullen zaken heel moeilijk voor hem zijn.”

(ash-Sharh ul-Moemticboekdeel 3, blz. 331)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com