Het Doeha-gebed op het werk

1759

Vraag:

Is het toegestaan om het Doeha gebed (een Soennah) gedurende officiële werkuren te verrichten? Het is een Soennah. Let op dat dit niet zal leiden tot een pauze of vertraging van het werk.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het Doeha-gebed is een Soennah en bevat veel voortreffelijkheden. Als u werkzaam bent en het verrichten van dit gebed heeft geen effect op het werk waarvoor u verantwoordelijk bent, dan is er niets op tegen dit gebed te verrichten. Als dit echter effect heeft op het werk, dan is het niet toegestaan dit te doen omdat het afleidt van het uitvoeren van de taken op het werk.

Sheikh Saalih al-Fawzaan

(al-Moentaqa min Fataawa ash-Sheikh Saalih al-Fawzaan; boekdeel 2, blz. 167)