Het dragen van een kind tijdens het gebed

7736

Vraag:

Wat is het islamitische oordeel over een vrouw die tijdens het gebed haar kind in haar armen houdt? Is het gebed in dit geval correct?

Antwoord:

Er is niets mis mee als zij haar kind bij de hand houdt, zodat hem niks kan overkomen en hierdoor niet in de buurt komt van zaken die gevaarlijk voor hem kunnen zijn. Het is toegestaan voor haar om het kind rustig op te schuiven als hij op de plek zit waar zij moet neerknielen.

Als onreinheden zich in zijn hand bevinden, dan is daar niets mee. Als onreinheden zich op de grond bevinden en deze zijn opgedroogd evenmin. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om Oemaamah bintoe Zaynab, zijn kleindochter, te dragen tijdens het gebed, terwijl de mensen achter hem in gebed stonden. Wanneer hij (vrede zij met hem) neerknielde, zette hij haar neer en als hij weer opstond, droeg hij haar op zijn schouders. Hiermee leerde de Profeet de mensen dat dit om een zaak gaat die ruimte biedt voor gemak.

En alle lof zij Allah.

Fatwa van www.binbaz.org

Sheikh Bin Baaz