Het gebed na het drinken van alcohol

63976

Vraag:

Is de overlevering authentiek waarin staat dat het gebed van degene die alcohol drinkt veertig dagen niet geaccepteerd zal worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Ja, er zijn veel authentieke overleveringen over de vergelding van degene die alcohol drinkt, die aangeven dat het gebed van diegene 40 dagen niet geaccepteerd zal worden. Dit is overgeleverd van ʿAmr ibn al-ʿAas, Ibn ʿAbbaas, Ibn ʿOmar, en Ibn ʿAmr.

(zie as-Silsilat usSahiehah)

Eén van deze overlevering is verhaald door Ibn Maadjah van ʿAbdoellaah ibn ʿAmr (moge Allah tevreden met hem zijn) die zei: “De Boodschapper van Allah zei: “Degene die alcohol drinkt en dronken wordt, zijn gebed zal veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden. Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren. Als hij weer alcohol drinkt en dronken wordt, dan zal zijn gebed veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden. Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren. Als hij weer alcohol drinkt en dronken wordt, dan zal zijn gebed veertig dagen niet geaccepteerd worden en als diegene komt te overlijden zal hij de Hel binnentreden. Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren. Als hij (deze zonde) weer begaat, dan maakt Allah de Belofte hem op de Dag der Opstanding de modder van Khabaal te laten drinken.” Zij vroegen: “O Boodschapper van Allah, was is de modder van Khabaal?” Hij (vrede zij met hem) antwoordde: “De (lichaams)sappen van de mensen van de Hel.”

(Sahieh Ibn Maadjah; authentiek verklaard door al-Albaanie)

Het feit dat zijn gebeden niet geaccepteerd worden, betekent niet dat deze niet geldig zijn of dat hij niet hoeft te bidden. Het betekent echter dat hij er niet voor beloond zal worden.

Het voordeel van het bidden is dat hij zijn plicht is nagekomen en niet gestraft wordt voor het niet verrichten ervan.

Aboe ʿAbdillaah ibn Mandah zei: “De woorden ‘zijn gebed zal niet geaccepteerd worden’ betekent dat hij veertig dagen niet beloond zal worden voor zijn gebeden. Dit als een straf voor het drinken van alcohol. Net zoals gezegd wordt dat degene die spreekt op vrijdag als de imam de vrijdagspreek geeft, hij het vrijdaggebed dient te verrichten maar er geen Djoemoeʿah voor hem zal zijn. Dit betekent dat hij er geen beloning voor krijgt als een straf voor zijn zonden.”

(Taʿdhiem Qadr usSalaah; boekdeel 2, blz. 587-588)

An-Nawawie zegt: “Het gebed dat niet geaccepteerd wordt, betekent dat er niet voor beloond wordt. Ook al is het geldig in de zin dat hij zijn plicht heeft voldaan en deze niet hoeft te herhalen.”

Ongetwijfeld dient de persoon die alcohol nuttigt nog steeds het gebed op tijd te verrichten. Als hij één van zijn gebed uitstelt, begaat hij een grote zonde die erger is dan de zonde van het drinken van alcohol.

Deze straf voor degene die alcohol nuttigt, is van toepassing op degene die geen berouw toont. Als diegene echter berouw toont tegenover Allah en zich tot Hem keert, dan zal Hij zijn berouw en goede daden accepteren. Dit zoals vermeld in de eerder genoemde overlevering “Als hij echter berouw toont, dan zal Allah zijn berouw accepteren”.

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Degene die berouw toont voor een zonde is als degene die de zonde niet heeft verricht.”

(Ibn Maadjah; Hasan verklaard door al-Albaanie)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com