Het geven van de Islamitische groet tijdens de vrijdagpreek

10683

Vraag:

Wat is het oordeel over het geven van de Islamitische groet wanneer men de moskee binnenkomt tijdens de vrijdagpreek en wat is het oordeel over het antwoorden hierop?

Antwoord:

Wanneer men de moskee binnenkomt tijdens de vrijdagpreek dient men direct twee korte Rakacaat (gebedseenheden) te verrichten en te gaan zitten. Hij mag de aanwezigen in dit geval niet groeten. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Als je tegen een andere persoon op vrijdag ‘luister’ zegt, terwijl de imam preekt, dan heb jij je schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”

(al-Boekhaarie)

Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd: “Wie de steentjes aanraakt, heeft zich schuldig gemaakt aan ijdel gepraat.”

(Ibnoe Maadjah)

IJdel gepraat kan ervoor zorgen dat de persoon die zich hieraan schuldig heeft gemaakt de beloning van het vrijdaggebed niet toekomt. In een andere overlevering staat: “Wie zich schuldig maakt aan ijdel gepraat komt de beloning van het vrijdaggebed niet toe.”

Wanneer iemand jou de salaam geeft, mag je hem de wedergroet niet mondeling teruggeven met ‘wa alaikoem salaam’, ook al heeft hij het wel uitgesproken. Wat betreft het elkaar geven van een hand tijdens het vrijdaggebed, hier is niets op tegen. Maar het verdient de voorkeur dit te laten.

Er is een aantal geleerden dat gezegd heeft dat het wel toegestaan is iemand mondeling terug te groeten met de salaam, maar de meest correcte uitspraak is dat dit niet toegestaan is. De verplichting om te luisteren naar de vrijdagpreek gaat voor op de verplichting van de wedergroet. Bovendien heeft de moslim in beginsel het recht niet om de mensen tijdens de vrijdagpreek te begroeten met de salaam, omdat dit de mensen afleidt van hetgeen zij dienen aan te horen.

Er vindt dus geen groet en geen wedergroet plaats tijdens de vrijdagpreek.

Sheikh Mohammed ibn Saalih ul-cOethaymien