Het geven van de vrijdagpreek in een andere taal

7354

Vraag:

Wat is het oordeel over het geven van de vrijdagpreek in een andere taal dan het Arabisch?

Antwoord:

De meest correcte uitspraak over deze kwestie is dat het niet toegestaan is voor de prediker om khoetbat al-joemoecah (vrijdagpreek) in een taal te geven die de aanwezigen niet begrijpen. Als de aanwezigen geen Arabieren zijn en zij de Arabische taal niet beheersen, dan dient de khatieb (prediker) in hun taal te preken om het publiek duidelijk te maken wat hij wil zeggen. Het doel van khoetbat al-joemoecah is dat de prediker de grenzen van Allah de Verhevene voor de mensen verduidelijkt en de Islamitische richtlijnen kenbaar maakt.

De verzen van de Koran dienen echter in het Arabisch voorgedragen te worden. De interpretatie hiervan mag wel in de taal gegeven worden die het publiek spreekt. Het bewijs voor het feit dat het toegestaan is te preken in de taal die het volk begrijpt staat in het volgende Koranvers:

"En Wij hebben geen Boodschapper gezonden, of (hij sprak) de taal van zijn volk, om hen een duidelijke uitleg te geven." (Soerat Ibrahiem: 4)

Hier geeft Allah aan dat de verduidelijking van Zijn Boodschap slechts plaatsvindt door het volk toe te spreken in de taal die zij verstaat.

Sheich Mohammed ibn Saalih Al-cOethaymeen