Het groeten van de preker

5643

Vraag:

Is het toegestaan om de Khatieb (preker) terug te groeten wanneer hij voor aanvang van het vrijdaggebed de vredesgroet uit?

Antwoord:

Wanneer de Khatieb de menigte groet, moeten zij hem de vredesgroet terug doen. Het teruggroeten is in dit geval een Fard Kifaayah1. Het is voldoende wanneer de Khatieb de groet van de mensen in de eerste rij hoort. Op deze manier dient men te handelen wanneer men zich in de moskee bevindt.

Bevindt men zich buiten de moskee, dan kan het anders zijn. Als men het gebed gaat verrichten in dezelfde moskee waar deze Khatieb preekt, dan dient men terug te groeten. Zo niet, dan niet. De Khatieb geeft de groet namelijk alleen aan degenen die zich in de moskee bevinden en het gebed wensen bij te wonen in die moskee.

Stel nu dat een persoon in een andere moskee wenst te bidden en elders langs een Khatieb komt. Is deze persoon dan verplicht om te zwijgen gedurende de vrijdagpreek?

Nee, omdat hij de vrijdagpreek in deze moskee niet wenst bij te wonen. Het is hem zelfs gegeven om handel te drijven gedurende deze vrijdagpreek. Want het vrijdaggebed in de moskee waar hij dat wil bijwonen, is nog niet aangebroken.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien

  1. Als één persoon deze daad nakomt, dan vervalt de plicht voor de rest.