Het hoofd bedekken tijdens het gebed

7211
Vraag:
Is de man verplicht om tijdens het gebed zijn hoofd te bedekken?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De man is niet verplicht tijdens het gebed zijn hoofd te bedekken. Het is hem wel gegeven om dit te doen. De reden waarom het niet verplicht is, is omdat het hoofd van de man geen cAwrah (intiem lichaamsdeel) is.
Tot het zich opmaken voor het gebed behoort wel het bedekken van het hoofd. Dit is zelfs aanbevolen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):
“O kinderen van Adam, draagt jullie mooie kleding naar ieder gebed.”
(Soerat al-Acraaf: 31)
Het dragen van mooie kleding tijdens het gebed is dus een gewenste zaak. Het bedekken van de cAwrah is daarentegen een verplichting.
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan