Het inhalen van het Soennah gebed

11549

Vraag:

Regelmatig loop ik, terwijl de tweede oproep (Iqaamah) luidt, naar de moskee om het ochtendgebed te verrichten. Ondertussen heb ik het optionele gebed (Soennat ul-Fadjr) vaak nog niet verricht. Is het voor mij dan alsnog toegestaan dit te verrichten na het gezamenlijke gebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.

Indien het jou niet lukt om het optionele gebed van Fadjr vóór het gezamenlijke gebed te verrichten, dan heb jij de keuze om dit direct na het verplichte gebed in te halen of uit te stellen tot na zonsopgang. Dit valt op te maken uit de Soennah. Zo keurde de Profeet (vrede zij met hem) het namelijk goed dat in zijn aanwezigheid dit optionele gebed na het verplichte gebed werd verricht. 

En Allah weet het het beste.

Sheikh ʿAbd ul-ʿAziez ibn Baaz
(Fataawaa Kibaar ul-ʿ
Oelamaa’ al-Oemmah, blz. 385)