Het Istisqaa’-gebed terwijl het regent

4566

Vraag:

Wat dient een persoon te doen als hij vertrekt om gezamenlijk het Istisqaa’-gebed1 te verrichten, terwijl het dan begint te regenen?

Antwoord:

Als de mensen vertrekken om het Istisqaa’-gebed te verrichten of de intentie daartoe hebben genomen en het begint te regenen, dan zijn er twee mogelijkheden:

1. Zij hadden zich voorbereid om te vertrekken en voordat zij buiten waren begon het te regenen. Zij dienen Allah de Verhevene dan te danken voor Zijn Gunsten en niet te vertrekken.

2. Zij zijn al naar buiten gekomen. Zij dienen dan uit dankbaarheid aan Allah het gebed alsnog te verrichten.

(al-Moeghnie, boekdeel 2, blz. 296)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid

1. Specifiek gebed waarin Allah om regen wordt gevraagd.