Het moment van de Tasliem

17769

Vraag:

Ik heb een vraag met betrekking tot de Tasliem (het zeggen van assalamoe calaikoem wa rahmatullaah, ter beëindiging van het gebed). Wanneer men achter de imam bidt, dient hij dan de Tasliem te verrichten, nadat de imam zijn eerste Tasliem heeft verricht. Of dient men te wachten tot de imam de tweede Tasliem heeft verricht en dan pas te beginnen met het verrichten van de Tasliem?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de Profeet, zijn familie en zijn metgezellen.

Het is beter voor degene die achter de imam bidt om te wachten met het verrichten van de Tasliem, totdat de imam klaar is met het verrichten van beide Tasliem.

Imam an-Nawawi heeft in zijn boek al-Madjmoec, boekdeel 3 blz. 463, gezegd: “Al-Baghawi heeft gezegd: ,,Het verdient de voorkeur dat men de Tasliem pas verricht wanneer de imam klaar is met het verrichten van beiden.” Dit is op te maken uit de woorden van imam ash-Shaafici welke imam al-Baghawi heeft overgenomen. Imam ash-Shaafici zegt namelijk: ,,Als de imam klaar is met het verrichten van de Tasliem, verricht degene die achter de imam bidt de Tasliem aan zijn rechterkant en vervolgens aan zijn linkerkant (in navolging van de imam).”

Sheikh Mohammed Saalih al-cOethaymien zegt in zijn boek ash-Sharh ul-Moemtic, boekdeel 4 blz. 267: “De geleerden zeggen: ,,Het is afgeraden om tegelijkertijd met de imam de Tasliem te verrichten. Wanneer de imam de eerste Tasliem heeft verricht, is er echter niets op tegen om deze direct na hem te verrichten en nadat hij de tweede heeft verricht deze dan ook te verrichten. Maar het is beter dat men wacht met het verrichten van beide Tasliem, nadat de imam ze beide heeft verricht.”

En Allah weet het beter.

www.islamqa.com