Het nalaten van het vrijdaggebed vanwege werk

39991

Vraag:

Wat is het oordeel om het vrijdaggebed na te laten met werk als excuus?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het vrijdaggebed (Djoemoecah) is een zeer belangrijk ritueel in de Islam. Er zijn veel overleveringen die over de voortreffelijkheid en de verplichting van het vrijdaggebed spreken. Het is daarom niet geoorloofd om het vrijdaggebed zonder geldig excuus na te laten. Dit behoort immers tot de grote zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft zijn gemeenschap hiervoor gewaarschuwd. Degene die het vrijdaggebed drie keer uit onachtzaamheid nalaat, zijn hart zal verzegeld worden en hij zal behoren tot de onachtzamen.

(Aboe Daawoed)

Aboe Hoerayrah en Ibn cOmar hebben de Profeet (vrede zij met hem) het volgende horen zeggen op de Minbar: “Wanneer een volk niet ophoudt met het verlaten van het vrijdaggebed, dan zal Allah hun harten doen verzegelen en zullen zij vervolgens behoren tot de onachtzamen.”

(Moeslim)

Een moslim dient een baan te kiezen waarin hij de Rituelen van Allah kan eren, ook al is het salaris minder. Dit behoort tot godsvrucht dat zich in de harten heeft genesteld. Een geldig excuus om het vrijdaggebed na te laten, kan in tweeën opgedeeld worden:

1. Een tijdelijk en noodzakelijk excuses. Als men door het bijwonen van het vrijdaggebed een groot onheil en kwaad overkomt en hierdoor grote schade vreest met betrekking tot het inkomen, dan is dit een geldig excuus om het vrijdaggebed na te laten. Zoals imam Ibnoe cAbdil-Barr al-Maalikie heeft aangegeven in zijn boek at-Tamhied (boekdeel 16, blz. 243).

2. Een wekelijkse belemmering; dit is groter dan de eerste categorie. Het is ook geen geldig excuus om weg te blijven van het vrijdaggebed voor iemand die verplicht is om deze bij te wonen, behalve in twee gevallen:

a. Het eerste geval: als er een groot voordeel is voor de mensen, zoals een politieagent, een bewaker die aangesteld is om de orde te bewaren, en dergelijke. Dit geldt ook voor een dokter die bij een spoedeisende afdeling werkt. Door hun afwezigheid verliest men grote voordelen.

b. Het tweede geval: als men geen ander inkomen heeft dan deze baan, waarmee hij zijn vaste lasten betaalt en zijn gezin onderhoudt. In zo’n geval is het toegestaan om het vrijdaggebed na te laten met nood als excuus, totdat hij een andere baan heeft gevonden of iets anders waarmee hij zijn vaste lasten kan betalen. De grote geleerde al-Maawardie al-Hanbalie zei: “Tot de toegestane zaken voor het verlaten van het vrijdaggebed en al-Djamaacah, is het vrezen voor het niet kunnen voorzien in de levensbehoeften.”

(al-Insaaf boekdeel 2, blz. 301)

En Allah weet het beter.

Commissie Religieuze Zaken stichting as-Soennah