Het ontbloten van de voeten tijdens het gebed

41637

Vraag:

Is er bewijs te vinden waaruit blijkt dat de vrouw verplicht is om haar voeten te bedekken tijdens het gebed?

Antwoord:

Een vrije, zelfstandige vrouw is verplicht om haar hele lichaam tijdens het gebed te bedekken, met uitzondering van haar gezicht en handen. Haar hele lichaam valt namelijk onder de cAwrah. Als er iets van haar cAwrah tijdens het gebed wordt ontbloot, zoals haar voeten, hoofd of een ander lichaamsdeel, dan is haar gebed niet correct. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Allah accepteert het gebed van een vrouw niet zonder hoofdbedekking.”

(Ahmad)

Oem Salamah heeft overgeleverd dat zij de Profeet vroeg naar een vrouw die het gebed verricht in haar gewaad en met een hoofdbedekking, maar zonder Izaar (onderste kledingstuk). Hij (vrede zij met hem) zei: “De vrouw is cAwrah.”

(Aboe Daawoed)

Het behoort tot de Soennah dat de vrouw haar gezicht ontbloot tijdens het gebed, als er geen vreemde mannen aanwezig zijn. Maar wat haar voeten betreft, deze is zij verplicht te bedekken volgens de meerderheid van de geleerden. Sommige geleerden staan het toe om de voeten niet te bedekken, maar de meesten raden dit af en verplichten het bedekken van de voeten.

Oem Salamah werd gevraagd over een vrouw die het gebed verricht met Khimaar en Qamies (lang gewaad), waarop zij zei: “Het is niet erg, zolang het gewaad haar voeten bedekt.”

(Aboe Daawoed)

Het bedekken van de voeten is dus het beste.

Wat betreft de handen: Of ze deze nu bedekt of ontbloot, haar treft geen blaam. Wel zijn sommige geleerden van mening dat het beter is om de handen te bedekken.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Abdoel-cAziez ibn Baaz (Fataawa al-Mar’at ul-Moeslimah, blz. 57)