Het reciteren van koran

6687

Vraag:
Wat is uw mening ten aanzien van het reciteren van de koran met een ritme die overeenkomt met liederen, of zelfs afstamt van bepaalde liederen?
Antwoord:
Het is een gelovige niet toegestaan om de koran te reciteren met melodieën die op liedjes lijken of deze voor te dragen zoals zangers dat doen. Hij moet de koran reciteren zoals onze vrome voorgangers dit hebben gedaan. Dit zijn de metgezellen van de Profeet en degenen die in hun voetsporen zijn getreden. Het reciteren moet gebeuren door middel van Tartiel (correcte en mooie intonatie) en in een staat van nederigheid. Dit doet men zodat deze recitatie de harten zal bereiken van zowel degenen die luisteren als degene die reciteert.
Het reciteren van de koran zoals een zanger is dus niet toegestaan.
Sheikh cAbd ul-cAziez ibn Baaz
(Majmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, boekdeel 9, blz. 290)