Het Soennah gebed tijdens de Iqaamah

6264

Vraag:

Wat moet je doen als de Iqaamah wordt opgeroepen en je bent nog bezig met je Soennah gebed?
Antwoord:
Als een persoon bij het binnentreden van de moskee begint met een Soennah gebed en de Iqaamah vervolgens afgaat, dan kan hij het beste als volgt handelen:
Bevindt hij zich in de tweede Rakcah (gebedseenheid), dan moet hij vanaf hier het gebed versnellen. Als hij zich echter nog in de eerste Rakcah bevindt, dan moet hij het gebed afbreken en aansluiten bij het gezamenlijke gebed.
Het bewijs hiervoor is dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als de Iqaamah voor het gebed wordt opgeroepen, dan is er geen gebed behalve het verplichte (gebed).”
(Moeslim)
Als iemand dus voorbij de Roekoec (buiging) van de tweede gebedseenheid is, dan moet hij het Soennah gebed voltooien. Is hij echter nog vóór de Roekoec van de tweede Rakcah, dan moet hij het Soennah gebed beëindigen zonder de Salaam te geven. Het volstaat om de intentie in het hart te hebben, in tegenstelling tot de misvatting die veel voorkomt.
Sheikh ibn ul-cOethaymien
(Fataawaa Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 1, blz. 345)