Het thuis verrichten van het aanbevolen gebed

7670
Vraag:
Wat is het oordeel over het van plaats veranderen na het verrichten van een verplicht gebed om zodoende daar een aanbevolen gebed te verrichten? Behoort dit tot de geïnnoveerde zaken?
Antwoord:
De geleerden hebben te kennen gegeven dat het van de Soennah is om onderscheid te maken tussen het verplichte gebed en het daaropvolgende aanbevolen gebed. Dit middels het spreken of het veranderen van plaats. Zo zegt Moecaawiyah: “De Boodschapper van Allah heeft ons bevolen om de gebeden niet direct elkaar op te laten volgen, maar deze van elkaar te onderscheiden door uittreding of spraak.”
(Moeslim)
Op basis hiervan kunnen wij zeggen dat het de voorkeur verdient om een onderscheid te maken tussen het verplichte en het daaraan gerelateerde aanbevolen gebed. Nog beter is het thuis verrichten van het Soennah-gebed. Het verdient namelijk de voorkeur om aanbevolen gebeden thuis te verrichten. Dit geldt zelfs voor de Gewijde Moskee (te Mekka). Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Het beste gebed is het gebed dat thuis wordt verricht, behalve het verplichte (gebed).”
(al-Boekhaari en Moeslim)
De Profeet (vrede zij met hem) heeft deze woorden in Medina uitgesproken, terwijl het gebed in zijn moskee beter is dan duizend gebeden.
Tevens plachte de Profeet (vrede zij met hem) zijn Soennah-gebeden thuis te verrichten. De bewering dat het beter zou zijn om aanbevolen gebeden te verrichten in de Gewijde Moskee of in de moskee van de Profeet (vrede zij met hem) is onjuist. Als men vreest dat hij de aanbevolen gebeden vergeet door deze uit te stellen, dan verdient het de voorkeur deze in de moskee te verrichten. Dit geldt ook voor iemand die vreest thuis door huilende kinderen gestoord te worden in zijn gebed.
Kortom, het is beter de aanbevolen gebeden thuis te verrichten. Dit ter voorkoming van ar-Riyaa’ (het pronken met aanbidding). Thuis wordt men slechts omgeven door zijn gezin dat soms niet eens omkijkt naar zijn aanbidding. Dit in tegenstelling tot de moskee waar iedereen hem kan zien.
Het thuis verrichten van het gebed, heeft ook een bemoedigende werking op de huisgenoten. Wanneer jij thuis het gebed verricht en jij een klein kind hebt, dan zal hij ongevraagd met jou meebidden. Dus vele voordelen gaan gepaard met het thuis verrichten van het aanbevolen gebed. Tevens vervalt men hierdoor niet in hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) ons heeft afgeraden. Hij (vrede zij hem) zei namelijk: “Maakt van jullie huizen geen begraafplaatsen.”
(Moeslim)
Oftewel, maak van jullie huizen geen begraafplaatsen door het gebed daarin niet te verrichten. Samengevat kunnen wij dus zeggen dat het thuis verrichten van het aanbevolen gebed de volgende voordelen bevat:
· Je blijft ongeschonden voor ar-Riyaa’.
· De positieve werking die het heeft op de huisgenoten.
· De waarschuwing van de Profeet (vrede zij met hem) treft jou niet.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 3, blz. 522)