Het verbreken van het gebed door een vrouw

8697

Vraag:

Alle lof zij Allah. Ik ben een vrouw die een redelijk niveau van kennis en begrip heeft. Ik heb de imam van de moskee echter horen zeggen dat het gebed wordt verbroken door drie zaken: een vrouw, een zwarte hond en een ezel.

Ik heb geen kennis over de correctheid van deze overlevering, maar hoe kan een vrouw met een hond en ezel vergeleken worden? Wordt de vrouw dan als onrein beschouwd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zijn met de Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen.

Ten eerste dienen wij te weten dat een moslim verplicht is zich te onderwerpen aan de Islamitische wetgeving, ongeacht of hij de wijsheid erachter kent of niet.

Ten tweede, een vrouw is niet onrein. Een aantal geleerden heeft als uitleg gegeven dat de vrouw het gebed ongeldig maakt, omdat zij voor de man een bron van verleiding kan zijn.

Ten derde gaat het hier om een correcte overlevering. De Profeet (vrede zij met hem) zei dat deze drie (voorgenoemde) zaken het gebed verbreken wanneer zij een biddende persoon voorlangs passeren, terwijl hij geen Soetrah (afscherming) heeft of wanneer zij tussen hem en zijn Soetrah lopen.

(Moeslim)

In het licht van het voorgaande kunnen wij zeggen dat het verplicht is voor iedere moslim om zich te onderwerpen aan de Wetten van Allah en hiernaar te handelen. Wat betreft de meest voornaamste uitleg die door de geleerden gegeven is aan de betekenis van het woord Qatc (verbreken), dat in de overlevering genoemd wordt, is dat het gebed in zijn totaliteit ongeldig wordt gemaakt.

En Allah weet het beter.

Permanente commissie voor het geven van Fataawaa

Fatawaa cOelamaa il-balad il-haraam, blz. 1953