Hij bad Taraawieh voor het Ishaa’ gebed

4761

Vraag:

Ik betrad de moskee te laat voor Taraawieh en ik miste hierdoor zes Rakacaat. Pas nadat ik Taraawieh had gebeden, bad ik de vier Rakacaat cIshaa’ die ik had gemist. Moet ik de zes Rakacaat die ik heb gemist van het Taraawieh gebed inhalen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is niet correct om Taraawieh te bidden en daarna pas cIshaa’. Je had kunnen invoegen in het gebed met de intentie om cIshaa’ te bidden, en als de Imam de Tasliem zegt na twee Rakacaat, kon jij opstaan om de laatste twee Rakacaat van cIshaa’ af te maken. Je kunt Qiyaam niet bidden voor cIshaa’. Dit dient juist daarna te gebeuren en na de algemene Soennah van cIshaa’. De gebeden die jij hebt verricht waren slechts vrijwillige gebeden en geen Qiyaam.

Sheikh cAbdoel-cAziez werd de volgende vraag gesteld: “Als een moslim naar de moskee gaat en ziet dat de gemeenschap al Taraawieh aan het bidden is en hij heeft cIshaa’ nog niet gebeden, moet hij dan met hun mee bidden, met de intentie om cIshaa’ te bidden?”

Hij antwoordde: “Er is niets mis mee als je met hen bidt met de intentie om cIshaa’ te bidden, volgens de meest correcte mening van de wetscholen. Als de Imam de Tasliem zegt, dan dient hij op te staan en zijn gebed te voltooien. Er is bewezen in Sahiehayn van Moecaadh ibn Djabal dat hij gewoon was om cIshaa’ te bidden, vervolgens ging hij terug naar zijn mensen en leidde hen in het cIshaa’ gebed (terwijl hij een vrijwillig gebed verrichtte). En de Profeet (vrede zij met hem) veroordeelde dit niet. Dit geeft aan dat het toegestaan is om een Fard gebed te verrichten achter iemand die een Naafil (vrijwillig) gebed aan het bidden is. Er is ook overgeleverd dat in het angst gebed de Profeet (vrede zij met hem) een groep leidde in het bidden van twee Rakacaat. Toen hij (vrede zij met hem) de Tasliem deed, leidde hij daarna de andere groep in het bidden van twee Rakacaat. Vervolgens sloot hij dit weer af met de Tasliem. Het eerste was zijn verplichte (Fard) gebed en het tweede was een vrijwillig (Naafil) gebed voor hem, terwijl zij een verplicht gebed achter hem baden. En Allah is de Bron van alle kracht.”

(Madjmoecul-Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 12, blz. 181)

En de Sheikh zei ook: “De Soennah is om Tahadjjoed te bidden, in de Ramadan en andere tijden, na de reguliere Soennah van cIshaa’. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon dit zo te doen. Het maakt niet uit of de Tahadjjoed thuis of in de moskee wordt verricht.”

(Madjmoecul-Fataawa ash-Sheikh Ibn Baaz, boekdeel 11, blz. 368)

Wat betreft de Taraawieh gebeden die jij gemist hebt, daar heb jij zelf de keuze in. Als je wilt, kun je ze verrichten en als je wilt, dan kun je dit laten. Taraawieh is een vrijwillig gebed, je hoeft dit dus niet in te halen, zoals wel het geval is met de vijf dagelijkse gebeden.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid