Influisteringen tijdens het gebed

5420
Vraag:
Als een persoon altijd twijfelt in het gebed (over het aantal verrichte Rakacaat). Moet hij dan uitgaan van het zekere of van hetgeen hij het meest waarschijnlijk acht? Dit overkomt hem vaak. Moet hij de Soedjoed as-Sahw (neerknieling voor vergeetachtigheid) niet meer verrichten om zo de influisteringen af te weren?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Deze vraag is voorgelegd aan Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien die als volgt heeft geantwoord: “Hij dient geen aandacht te geven aan deze twijfels en hij hoeft Soedjoed as-Sahw niet te verrichten. Te veel twijfels leiden namelijk tot influisteringen.”
Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien