Innovaties na het gebed

17018

Vraag:

Mijn vraag heeft betrekking op het schudden van de hand na het geven van de Tasliem van het (verplichte) gebed. Ook vraag ik me af wat het oordeel is over het heffen van de handen om smeekbeden te verrichten na deze gebeden. Moge Allah, de Verhevene, ons succesvol maken in het vergaren van deze kennis.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Geen van de twee aangekaarte gebruiken hebben enige basis of oorsprong in de Islam. Wij behoren de Soennah te volgen en ons weg te houden van innovaties in de religie. De beste leiding is die van Mohamed (vrede zij met hem). En het meest kwade zijn innovaties, en elke innovatie is een Bidcah en elke Bidcah is dwaling.

Weet dat het bezwaar van deze zaak niet het schudden van de hand van je moslimbroeder betreft of het heffen van de handen bij het verrichten van smeekbeden aan Allah. Het heeft te maken met de timing waarop dit gebeurt. Namelijk volgend aan het gebed en het tot een gewoonte hiervan maken.

Het is vanuit de Soennah aangemoedigd dat een individu zijn handen heft bij het verrichten van smeekbeden tussen de Adhaan en de Iqaamah. Dit geldt ook voor het schudden van de handen bij het ontmoeten van broeders, bij het betreden of verlaten van de moskee, of het wederzien na lange tijd. Hier is niets mis mee.

We vragen Allah om ons te helpen bij het volgen van de Soennah. Zodat we in de voetsporen mogen treden van Zijn geliefde Boodschapper en Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

En Allah Weet het Beste.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid