Is er een verschil tussen het Soebh- en het Fadjr-gebed?

112174

Vraag:

Is er een verschil tussen het Soebh- en het Fadjr-gebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het Fadjr-gebed is het Soebh-gebed, er is geen verschil tussen beide. Dit gebed bestaat uit twee gebedseenheden (Rakacaat). De tijd voor dit gebed begint wanneer de ware zonsopgang begint en het eindigt wanneer de zon opkomt. Er is echter wel een gebed dat hieraan voorafgaat bestaande uit twee Rakacaat. Deze twee gebedseenheden staan bekend als de Soennah van Soebh of de twee Rakacaat van al-Fadjr.

De termen ‘Salaat us-Soebh’ en ‘Salaat ul-Fadjr’ worden beiden in de Soennah gebruikt om te verwijzen naar dit gebed. Zoals in de overlevering waarin cAbdoer-Rahmaan ibn abie cAmrah zei: “cOethmaan ibn cAffaan betrad de moskee na het Maghrib-gebed en ging in zijn eentje zitten. Ik ging naast hem zitten, waarna hij zei: “O zoon van mijn broeder, ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Degene die al-cIshaa’ gezamenlijk verricht, het is alsof hij de halve nacht in gebed heeft doorgebracht, en degene die as-Soebh (Fadjr) gezamenlijk verricht, het is alsof hij de hele nacht in gebed heeft doorgebracht.”

(Moeslim)

Er is overgeleverd dat Aboe Hoerayrah zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als één van jullie een Rakacah van het cAsr-gebed haalt vóór zonsondergang, laat hem zijn gebed voltooien. En als hij een Rakacaah van het Soebhgebed (Fadjr) haalt vóór de zon opkomt, laat hem zijn gebed voltooien.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Wat betreft de term ‘Fadjr’, hierover is door Djaabir ibn Samoerah verhaald dat wanneer de Profeet (vrede zij met hem) het Fadjr-gebed had verricht, hij zou blijven zitten op de plaats waar hij had gebeden, totdat de zon volledig was opgekomen.

(Moeslim)

Aboe Hoerayrah zei: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om tijdens al-Djoemoecah en het Fadjr-gebed het volgende te reciteren (interpretatie van de betekenis): “Alief-Laam-Miem. De neerzending van het Boek…” (Soerat as-Sadjdah) en (interpretatie van de betekenis):“Voorzeker, is er niet voor de mens een periode geweest…” (Soerat al-Insaan)

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook verhaalde Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Engelen komen tot jullie in opvolging van de nacht en de dag, en zij ontmoeten elkaar tijdens het Fadjr- en cAsr-gebed. Vervolgens zullen degenen die zich te midden van jullie bevonden opstijgen en Hij (Allah) vraagt hen, hoewel Hij het beste weet: “Hoe heb je mijn dienaren achtergelaten?” Zij zeggen (dan): “Wij hebben hen biddend achtergelaten en wij kwamen tot hen toen zij aan het bidden waren.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com