Is het toegestaan om het gebed te verrichten tussen pilaren?

5500

Vraag:

Is het toegestaan om het gebed te verrichten in rijen die onderbroken worden door pilaren?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het verrichten van het gebed tussen pilaren is toegestaan ten tijde van drukte. Wanneer er echter voldoende ruimte is, dan dient er niet tussen de pilaren gebeden te worden. Dit omdat de rijen in dit geval onnodig onderbroken worden.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien