Is het toegestaan om kinderen van hun plaats in de gebedsrijen te verwijderen?

5218

Vraag:

Is het toegestaan om kinderen van hun plaats in de gebedsrijen te verwijderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het meest correcte oordeel hierover is dat het niet toegestaan is om een kind te verwijderen uit de gebedsrij. Dit op basis van de overlevering van Ibn cOmar waarin hij vermeldt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Laat een persoon een andere persoon niet van zijn plaats doen opstaan om vervolgens zijn plaats in te nemen.” (al-Boechari en Moeslim)

Verder is dit een schending van de rechten van het kind, een reden voor hem tot verdriet en het verlaten van het gebed. Ook kan dit zijn hart vullen met haat en nijd.

Stel dat wij zouden toestaan om kinderen naar de laatste gebedsrij door te verwijzen, dan zouden ze zich daar verzamelen en zich bezighouden met spel en gemorrel. Wat wel toegestaan is, is hen uit elkaar houden wanneer gevreesd wordt dat zij met elkaar gaan spelen.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien