Is het toegestaan om Taraawieh thuis te bidden?

19213

Vraag:

Is het toegestaan om Taraawieh thuis te bidden? Is het toegestaan om dit met je vrouw te bidden en de man hierbij als Imam fungeert?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het Taraawieh gebed is een Soennah Moe’akkadah (een bevestigde Soennah) die de Profeet (vrede zij met hem) aanmoedigde toen hij (vrede zij met hem) zei: Wie in de nachten van de Ramadan bidt, uit geloof en rekenend (op de beloning), zijn voorgaande zondes zullen hem vergeven worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

De Profeet (vrede zij met hem) leidde zijn metgezellen in het gebed tijdens de Taraawieh gebeden gedurende meerdere nachten. Toen vreesde hij (vrede zij met hem) dat zij dit als verplicht zouden zien, dus ging hij niet naar hen toe. Toen verenigde cOmar de mensen onder één Imam, en sindsdien werd het in gezamenlijkheid gebeden. Er is overgeleverd dat Ismaaiciel ibn Ziyaad zei: “cAli passeerde de moskee waarin lampen stonden gedurende de Ramadan en hij zei: “Moge Allah het graf van cOemar verlichten, omdat hij onze moskee heeft verlicht voor ons.”

(Al-Athram, citaat uit al-Moeghnie, boekdeel 1, blz. 457)

Al-Bahoetie zei: “Het is beter om Taraawieh te bidden in de moskee dan thuis, omdat de Profeet (vrede zij met hem) de mensen drie nachten achterelkaar verzamelde om Taraawieh te bidden. Zoals dit is overgeleverd door cAa’ishah en de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie Qiyaam bidt met de Imam totdat hij (de imam)vertrekt, het zal voor hem opgeschreven worden dat hij de hele nacht in gebed heeft doorgebracht.”

(Daqaaiqoe Oelin-Noeha, boekdeel 1, blz. 2.245)

Al-Shawkaanie zei: “De geleerden zijn het erover eens dat het Moestahab is, maar zij verschillen van mening of het beter is om dit alleen thuis te bidden of gezamenlijk in de moskee. Ash-Shaficie en een aantal van zijn metgezellen en Aboe Haniefah, Ahmad, sommige van de Maaliki’s en anderen zeiden dat het beter is om dit in gezamenlijkheid te verrichten, zoals cOmar ibn ul-Khattaab en zijn metgezellen deden en zoals de moslims dit zijn blijven doen, omdat dit één van gebleken rituelen was.”

(Nayl ul- Awtaar, boekdeel 3, blz. 62)

Het bidden in de moskee in gezamenlijkheid is beter, maar als een man dit thuis wil bidden, of in gezamenlijkheid met zijn familie, dan is dit toegestaan.

An-Nawawie zei: “Het Taraawieh gebed is Soennah volgens de consensus van de geleerden. Het is toegestaan om dit alleen te bidden of in gezamenlijkheid, maar wat is beter? Er zijn twee belangrijke meningen hieromtrent; de correcte mening volgens de consensus van de metgezellen is dat het beter is om dit in gezamenlijkheid te bidden.”

(Madjmoec, boekdeel 3, blz. 526)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com