Is het Witr gebed iets anders dan het nachtgebed?

18073

Vraag:

Is er een verschil tussen het Witr-gebed en het nachtgebed?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het Witr-gebed is een onderdeel van het nachtgebed. Maar er is wel een verschil tussen beide.

Sheikh Ibn Baaz zei: “Witr is een onderdeel van het nachtgebed en een Soennah. Het is het einde van het nachtgebed. Eén gebedseenheid waarmee men het nachtgebed eindigt aan het einde van de nacht, midden in de nacht of aan het begin van de nacht na het cIshaa’ gebed. Je bidt wat je kunt en vervolgens eindig je met één gebedseenheid.”

(Fataawa Ibn Baaz, boekdeel 11, blz. 309)

Sheikh Ibn ul-cOethaymien zei: “De Soennah, zowel in woord als daad, maakt onderscheid tussen het nachtgebed en het Witr-gebed. De geleerden maken hierin onderscheid als het gaat over de regelgevingen en de manier waarop deze verricht worden.

Voor het onderscheid dat gemaakt wordt in de Soennah verwijzen wij naar de overlevering van Ibn cOmar. Hierin vraagt een man aan de Profeet (vrede zij met hem): “Hoe worden de nachtgebeden verricht? Hij (vrede zij met hem) zei: “Twee bij twee. En als je vreest dat het ochtendgloren aanbreekt, bidt dan Witr met één gebedseenheid.”

(al-Boekhaarie)

(al-Fath, boekdeel 3, blz. 20)

Als we kijken naar de manier waarop de Profeet (vrede zij met hem) met zijn daden onderscheid maakte tussen beide, dan verwijzen wij naar de volgende overlevering van cAa’ishah. “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om te bidden wanneer ik lag op zijn bed. En als hij Witr wilde bidden, maakte hij mij wakker en ik bad vervolgens Witr.

(al-Boekhaarie)

(al-Fath boekdeel 2, blz. 487)

In een andere overlevering vinden we: “Hij was gewoon om zijn gebeden te verrichten in de nacht terwijl ik voor hem lag.” En als alleen het Witr gebed nog over was, maakte hij haar wakker en zij bad vervolgens Witr.

(Moeslim)

De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon om dertien gebedsenheden te verrichten in de nacht. Vijf daarvan waren Witr. Hij zat daarin niet behalve op het einde.

(Moeslim)

Ook is van cAa’ishah overgeleverd dat Sacd ibn Hishaam haar vroeg: “Vertel mij over het Witr-gebed van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Zij antwoordde: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om negen gebedseenheden te verrichten waarin hij (vrede zij met hem) niet zat, behalve in de achtste gebedseenheid. Hierin gedacht hij (vrede zij met hem) Allah, prees Hem en riep Hem aan. Vervolgens stond hij (vrede zij met hem) op zonder de Salaam te zeggen. Daarna stond hij op en bad de negende gebedseenheid. Hierna ging hij (vrede zij met hem) zitten om Allah te gedenken, Hem te prijzen en aan te roepen, waarna hij (vrede zij met hem) de Tasliem verrichtte die wij konden horen.”

(Moeslim)

De geleerden verschillen van mening over de manier waarop onderscheid wordt gemaakt tussen de verplichting van het Witr-gebed en het nachtgebed. Aboe Haniefah was van mening dat het verplicht is. Dit is overgeleverd van Ahmad in al-Insaaf en al-Foeroec. Ahmad zei: “Wie bewust het Witr-gebed niet verricht, is een slechte man wiens getuigenis niet geaccepteerd moet worden.”

De meest bekende mening is dat het Witr-gebed Soennah is. Dit is ook de mening van Imam Maalik en Imam ash-Shaaficie.

Als het gaat om de nachtgebeden, dan bestaat hierover geen verschil van mening. In Fath ul-Baarie staat: “Ik heb nog nooit iemand zien overleveren dat het verplicht is, behalve sommige van de Taabicien.”

(Fath ul-Baarie, boekdeel 3, blz. 27)

Ibnoe cAbdil-Barr zei: “Sommige Taabicien hielden er de vreemde mening op na en zeiden dat Qiyaam ul-Layl verplicht is. Ook al werd dit gedaan net zolang nodig is om een schaap te melken. Maar de mening van de meerderheid van de geleerden is dat het is aanbevolen.”

Over het onderscheid dat de geleerden maken als het gaat over de manier waarop het Witr-gebed en het nachtgebed verricht moet worden, zeggen de juristen van de Hanbalie wetschool dat dit anders gedaan wordt. Zij zeggen: “Het nachtgebed wordt twee bij twee verricht. En het Witr-gebed kan gebeden worden met vijf of zeven gebedseenheden waarin men niet zit, op de laatste gebedseenheid na. Als iemand het Witr-gebed verricht met negen gebedseenheden, dan moet hij direct na de achtste gebedseenheid gaan zitten en de Tashahhoed opzeggen. Daarna moet hij opstaan voordat hij de Tasliem verricht en de negende gebedseenheid verrichten. Hierna moet hij de Tashahhoed en de Salaam zeggen. Dit wordt gezegd door de schrijver van Zaad al-Moestaqnic.”

(Madjmoecul-Fataawa Ibn ul-cOethaymien, boekdeel 13, blz. 262-264)

Het is duidelijk dat het Witr-gebed een onderdeel is van het nachtgebed. Maar er zijn wat kleine verschillen over de manier waarop ze verricht worden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com