Istikhaarah verrichten namens een ander

3725

Vraag:

Is het voor een ander toegestaan om namens mij Salaat ul-Istikhaarah te verrichten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voor niemand toegestaan Salaat ul-Istikhaarah te verrichten namens een ander.

In Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh van Sheikh Ibn ul-cOethaymien staat vermeld: “Al-Istikhaarah kan slechts worden gedaan door de persoon die iets wilt doen of eraan denkt iets te doen. Het is niet geldig om Salaat ul-Istikhaarah namens een ander te verrichten. Ook al delegeert hij diegene dit te doen en zegt hij: “Verricht Salaat ul-Istikhaarah tot Allah voor mij (en vraag Hem om leiding in deze zaak). Dit omdat de Boodschapper (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Als één van jullie met een bepaalde zaak zit, laat hem dan twee gebedseenheden verrichten…”

(al-Boekhaarie)

Op dezelfde manier is het niet geldig als twee personen een moskee betreden en de ene persoon zegt tegen de ander: “Verricht twee gebedseenheden voor mij ter begroeting van de moskee (Tahiyyat ul-Masdjid) en ik zal gaan zitten.

Salaat ul-Istikhaarah is verbonden aan de persoon die leiding zoekt in een bepaalde zaak die hij wilt doen.”

(Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, nummer 89)

Islamqa.com