Kinderen in de rij bij het gezamenlijke gebed

1888

Vraag:

De leerlingen die de lessen Koranmemorisatie volgen zijn tussen de zes en zeven jaar. Zij verrichten het gebed in de eerste rij met de volwassenen. Wat is hierover het oordeel? Houd hierbij rekening dat veel van hen zich tijdens het gebed omdraaien. Worden de rijen onderbroken door hun aanwezigheid?

Antwoord:

Alle lof zij Allah. En moge Allahs vrede en zegeningen zijn met de Boodschapper van Allah, zijn familie en zijn metgezellen.

Voorts;

Wij antwoorden jouw vraag met het volgende. En bij Allah de Almachtige ligt al het succes. Er is niets tegen hun gebed. En het staan met hen in dezelfde rij is toegestaan. Dit omdat eenieder die de leeftijd van zeven jaar bereikt opgedragen is het gebed te verrichten. Het staan met hen in dezelfde rij en het gebed zijn in orde.

Wat betreft het verstoren van het gebed door hen, dan dienen zij hiervoor gewaarschuwd, berispt en onderwezen te worden.

En Allah weet het het beste.

Sheikh Khaalid al-Moeslih
Almosleh.com