Kinderen in gebedsrijen naar achter sturen

4227

Vraag:

Sommige kinderen komen op vrijdag vroeg (naar de moskee). Daarna komen er personen die ouder zijn, laten hun opstaan en gaan zitten op hun plekken. Als bewijs hiervoor halen zij de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem) aan: “Laat er achter mij degenen onder jullie zijn die wijs en volwassen zijn.” Is dit toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Dit is de mening van sommige geleerden die zeggen dat het beter is voor jonge jongens om rijen achter de mensen te vormen. Maar dit is een mening die nader moet worden bekeken. De meest correcte mening is dat als zij daar als eerste waren, het niet toegestaan is om hen naar achteren te sturen. Als zij als eerst de eerste of tweede rij bereiken, mogen degenen die na hen komen hun niet naar achteren sturen. Want zij zijn daar als eerste komen zitten en dit geeft hun meer recht (op hun plekken) dan degenen die na hen zijn gekomen.

Dus het is niet toegestaan om ze naar achteren te sturen vanwege de algemene betekenissen van de overleveringen die over deze kwestie gaan. Het naar achteren sturen (van de jongeren) kan ook veroorzaken dat zij wegblijven van het (gezamenlijke) gebed en zich niet meer haasten naar het (gezamenlijke) gebed. En dit is niet gepast.

Maar als een groep tezamen aankomt (voor het gebed) omdat zij bijvoorbeeld samen reizen of om een andere reden, dan dienen de mannen de eerste rijen te vormen, de jongeren achter hen en de vrouwen daar weer achter, indien zij aanwezig zijn. Dit geldt wanneer een groep samen is. Maar voor de ouderen die later binnenkomen, de jongeren verplaatsen en hun plekken innemen is niet toegestaan zoals we hebben vermeld.

Met betrekking tot de overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “Laat er achter mij degenen onder jullie zijn die wijs en volwassen zijn”, is het bedoeld om personen die wijs en volwassen zijn aan te moedigen om zich te haasten naar het (gezamenlijke) gebed, zodat zij in de voorhoede van de mensen zullen zijn. Het betekent niet dat degene die voor hun zijn gekomen naar achteren worden gestuurd vanwege hen (de ouderen). Want dit is tegenstrijdig aan de bewijzen uit de Shariecah (Islamitische wetgeving) die we reeds hebben genoemd.

Sheikh cAbdoelcAziez ibn Baaz
(Madjmoec Fataawa wa Maqaalaat Moetanawwicah, deel 12, blz. 399)