Kunnen vrouwen gezamenlijk bidden?

31377

Vraag:

Kunnen vrouwen gezamenlijk bidden en kan een vrouw hierbij het gebed leiden als imam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is de vrouw niet voorgeschreven om de Adhaan en de Iqaamah te verrichten, zoals dit is voorgeschreven voor de man. Als een vrouw de Adhaan en de Iqaamah verricht, dan valt dit onder één van de volgende drie situaties:

  • Zij verricht de Adhaan en de Iqaamah voor een groep mannen of een groep van mannen en vrouwen. Dit is niet voorgeschreven in de Islam. En haar Adhaan en Iqaamah voor een groep mannen is niet geldig.
  • Zij verricht de Adhaan en de Iqaamah voor een groep vrouwen.
  • Zij verricht de Adhaan en de Iqaamah voor zichzelf wanneer zij alleen is.

Het is toegestaan voor haar om de Adhaan en de Iqaamah te verrichten voor zichzelf en een groep vrouwen, maar dit is niet zoals dit het geval is voor de mannen. Voor mannen is het nadrukkelijk vereist. Terwijl het voor een vrouw toegestaan is om de Adhaan wel of niet te verrichten.

De vrouw dient de Adhaan te verrichten met een zachte stem die net hard genoeg is voor de andere vrouwen om te horen. Als een vrouw de Iqaamah voor zichzelf of voor een groep vrouwen verricht, dan is dit beter voor haar en neigt dit meer tot wat aanbevolen is. Als zij er echter voor kiest om dit niet te doen, dan is haar gebed nog steeds geldig.

Wat betreft het voorgaan van een vrouw in het gebed als imam, dit kan voorkomen in de volgende twee situaties:

  • Een vrouw leidt het gebed voor een groep van alleen mannen of een groep van mannen en vrouwen. Het is niet toegestaan voor een vrouw om mannen in het gebed te leiden, ongeacht of het hier gaat om een verplicht of aanbevolen gebed.
  • Een vrouw leidt het gebed voor een groep die uitsluitend uit vrouwen bestaat. Het is aanbevolen voor vrouwen om gezamenlijk te bidden als zij samen zijn op een plek. Eén van hen dient de anderen dan te leiden in het gebed. Zij moet in het midden van de rij vrouwen staan. Het is voor de vrouw dus toegestaan om het gebed te leiden voor anderen vrouwen.

islamqa.com (Wilaayat ul-Mar’ati fiel-Fiqh il-Islaamiy)