Maakt glimlachen het gebed ongeldig?

13877
Vraag:
Maakt glimlachen het gebed ongeldig?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De moslim dient zich gemeend en nederig op te stellen in zijn gebed. Hij dient weg te blijven van alles dat hem hiervan weerhoudt. Dit omdat concentratie de kern vormt van het gebed. Allah prijst dan ook de gelovigen met de volgende Woorden (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, de gelovigen zullen slagen. Zij die nederig zijn in hun gebed.”
(Soerat al-Moe’minoen: 1-2)
Het glimlachen tijdens het gebed is één van de zaken die ongetwijfeld een belemmering vormt voor de persoon om zich ootmoedig op te stellen.
Het oordeel over het glimlachen in het gebed is dat hierdoor het gebed niet ongeldig wordt gemaakt.
(Zie al-Mawsoe’ah al-Fiqhiyyah, part 27, blz. 124)
Ibn Qoedaamah zegt: “Ibn ul-Moendhir zei: “Zij (de geleerden) waren het unaniem eens over het feit dat lachen het gebed ongeldig maakt. De meeste geleerden zijn daarentegen van mening dat glimlachen het gebed niet ongeldig maakt.”
(al-Moeghni, boekdeel 1, blz. 394)
Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyah zegt: “Het glimlachen maakt het gebed niet ongeldig. Echter, als iemand in het gebed giechelt, dan maakt dit het (gebed) wel ongeldig.”
(al-Fataawaa al-Koebra, boekdeel 2, blz. 227)
An-Nawawi zegt: “Wij zijn van mening dat het glimlachen het gebed niet schaadt.”
(al-Madjmoec, boekdeel 4, blz. 22)
Al-Bahoetie zegt: “Als iemand in het gebed glimlacht, dan maakt dit het gebed niet ongeldig. Dit is de mening van de meerderheid, zoals aangegeven is door Ibn ul-Moendhir.”
(Kashshaaf al-Qinaac, boekdeel 1, blz. 402)
Aangezien het glimlachen het gebed niet ongeldig maakt, kun je het gebed gewoon voortzetten en hoef je dit niet af te breken. Wel dien je de zaken die aanleiding hiervoor zijn te mijden.
En Allah weet het best.
Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjid